Trabectedin Yondelis

 

Denumirea comercială a medicamentului 

Yondelis 0,25 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Fiecare flacon cu pulbere conține trabectedin 0,25 mg.

 Yondelis 1 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Fiecare flacon cu pulbere conține trabectedin 1 mg  

Indicaţii:

1.Tratamentul pacienţilor adulţi cu sarcoame de ţesuturi moi în stadii avansate, după eşecul terapeutic al antraciclinelor şi ifosfamidei, sau care nu sunt eligibili pentru aceste medicamente;

2.  În asociere cu doxorubicina lipozomală pegilata (DLP), în tratamentul pacientelor cu cancer ovarian recidivat, sensibil la platină.

Mecanism de acțiune  Trabectedinul se leagă la nivelul concavității minore a acidului dezoxiribonucleic (ADN), îndoind helix-ul în direcția concavității majore. Această legare de ADN declanșează o cascadă de evenimente care afectează câțiva factori de transcripție, proteine cu legare de ADN și mecanisme de reparare a ADN-ului, ceea ce conduce la o perturbare a ciclului celular.

 Doze

-Pentru tratamentul sarcomului de țesuturi moi, doza recomandată este de 1,5 mg/m2 suprafață corporală, administrată prin perfuzie intravenoasă cu durata de 24 ore, cu o pauză de trei săptămâni între ciclurile de tratament. 

-În tratamentul cancerului ovarian, Yondelis este administrat la fiecare trei săptămâni sub formă de perfuzie cu durata de 3 ore, în doză de 1,1 mg/m2, imediat după DLP 30 mg/m2.

Pentru a reduce la minimum riscul de apariție a reacțiilor adverse la perfuzarea cu DLP, doza inițială este administrată cu o viteză care să nu depășească 1 mg/minut. Dacă nu se observă nicio reacție adversă asociată perfuzării se poate continua perfuzarea cu DLP timp de o oră.

Insuficiență hepatică  Se recomandă o atitudine deosebit de precaută și pot fi necesare ajustări de doză la pacienții cu insuficiență hepatică, întrucât gradul de expunere sistemică la trabectedin este crescut, iar riscul de hepatotoxicitate poate fi crescut la rândul său. Pacienții cu valori serice crescute ale bilirubinei la momentul inițial nu trebuie tratați cu Yondelis. Valorile funcției hepatice trebuie monitorizate în timpul tratamentului cu Yondelis, deoarece este posibil să fie indicate ajustări ale dozei.

 Insuficiență renală  Nu au fost efectuate studii care să includă pacienți cu insuficiență renală (clearance-ul creatininei < 30 ml/min pentru monoterapie, și < 60 ml/min pentru schema terapeutică în asociere), prin urmare Yondelis nu trebuie să fie utilizat la această grupă de pacienți. Având în vedere caracteristicile farmacocinetice ale trabectedinului, nu sunt justificate ajustări ale dozei la pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată.

Atenţionări:

Insuficienţa hepatică Pacienții cu valori serice crescute ale bilirubinei nu trebuie tratați cu trabectedin

– Insuficienţa renală Monoterapia cu Yondelis și schemele terapeutice în asociere nu trebuie utilizate la pacienții cu un clearance al creatininei < 30 ml/min și, respectiv, < 60 ml/min .

– Neutropenia şi trombocitopenia Au fost foarte frecvent raportate cazuri de neutropenie și trombocitopenie de grad 3 și 4, asociate cu tratamentul cu Yondelis. Yondelis nu trebuie administrat pacienților cu un număr inițial al neutrofilelor mai mic de 1.500 celule/mm3 și un număr al trombocitelor mai mic de 100.000 celule/mm3. Dacă apare neutropenie severă (NAN < 500 celule/mm3) cu o durată mai mare de 5 zile sau asociată cu febră și infecție, se recomandă scăderea dozei

– Greaţă şi vărsături

– Rabdomioliza şi creşterile severe ale CPK (> 5 x LSVN) Trabectedinul nu trebuie utilizat la pacienții cu CPK > 2,5 x LSVN

– Rezultate anormale ale testelor funcţiei hepatice La majoritatea pacienților au fost raportate creșteri acute reversibile ale valorilor aspartat aminotransferazei (AST) și alanin aminotransferazei (ALT). Yondelis nu trebuie utilizat la pacienții cu valori mari ale bilirubinemiei.

– Reacţii la locul de injectare   Extravazarea trabectedinului poate determina necrozarea țesuturilor, necesitând debridarea. Nu există un antidot specific în cazul extravazării trabectedinului. Tratamentul extravazării se va face conform practicii locale.

– Reacţii alergice

– Disfuncţia cardiacă (monitorizare FEVS) Pacienții cu FEVS sub limita inferioară normală (FEVS < LIN), înainte de o doză cumulativă de antraciclină de >300 mg/m2, cu vârsta > 65 ani sau cu un istoric de afecțiune cardiacă (în special cei care iau medicamente pentru afecțiuni cardiace) pot prezenta un risc ridicat de insuficiență cardiacă la tratamentul cu trabectedin în monoterapie sau în asociere cu doxorubicin.

– Alte reacţii

Reacții adverse

Cele mai frecvente reacții adverse, de orice gradele de severitate, au fost neutropenia, greața, vărsăturile, creșterile AST/ALT, anemia, oboseala, trombocitopenia, anorexia și diareea.

 

 

 

21 10 2020