Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical

 1. Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă
 2. Monitorizarea bolilor hematologice
 3. Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.
 4. Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.
 5. Chimioterapie, Hormonoterapie, Imunoterapie,
 6. Activităţi de consiliere psihologică atât pentru pacienţi cât şi pentru aparţinătorii acestora,
 7. Tratament antineoplazic intravezical, intrapleural, intraperitoneal,
 8. Tratament antalgic, inclusiv antalgic major,
 9. Tratamente paliative (tratamentul durerii, anemiei, greţurilor şi vărsăturilor asociate),
 10. Tratamentul reacţiilor adverse ale chimioterapiei şi radioterapiei,
 11. Paracenteză, Toracocenteză, pericardiocenteza,
 12. Analize de laborator (uzuale, markeri tumorali, feritina, folati, vitamina B12, dozare imunologica de imunoglobuline IgG, IgM, IgA, necesare pentru diagnostic si tratamen)
 13. Ecografie abdominala generala, ecografie mamara, ecografie tesuturi moi
 14. Elastografie san, tiroida, ganglioni  si tesuturi moi
 15. Mamografie bilaterala
 16. EKG, Probe Functionale Respiratorii, Oximetrie
 17. Biopsie mamara cu dispozitiv true cut
 18. Biopsie ganglionara cu dispozitiv true cut,
 19. Biopsie cutanata, tesuturi moi cu dispozitiv true cut
 20. Biopsie/punctie osoasa,
 21. Biopsie hepatica ecoghidata
 22. Biopsie pulmonara ecoghidata
 23. Implantare de cateter in v. subclavie/v. jugulara
 24. Implantare de cateter cu camera
 25. Tub de dren intrapleural +/-talca
 26. Tub de dren intrapericardic

 

Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi

1 D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier

2 D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată

3 F50.9 Tulburare de apetit nespecificata

4 I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie

4 R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi

5 Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate

 

ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
– SPITALIZARE DE ZI *) –
PACHET DE BAZĂ
– ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –
*) Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile medicale contractate cu casa de asigurări de sănătate
3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
Nr. crt.
Denumire serviciu medical
Tarif maximal pe serviciu medical
Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1
Chimioterapie*) cu monitorizare
280 lei/şedinţă
280
4. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical
Nr. crt.
Denumire serviciu medical
Tarif maximal pe serviciu medical
Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1
Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă
204,48 lei/asigurat/ lună
203
2
Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.
960 lei/asigurat
950.00
3
Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.
1.200 lei/asigurat
1,180.00
4
Monitorizarea bolilor hematologice
200 lei/asigurat/lună
200
  *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
– SPITALIZARE DE ZI *) –
PACHET DE BAZĂ
– ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –
*) Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagonisticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate
1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Nr. crt.
Cod diagnostic
Denumire afecţiune (diagnostic)
Tarif maximal pe caz rezolvat medical
(lei)
Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate
(lei)
1
D50.8
Alte anemii prin carenţă de fier                   
532.02
528.00
2
D50.9
Anemia prin carenţă de fier, nespecificată          
340.34
338.00
F50.9
Tulburare de apetit nespecificata
297.53
296.00
3
I83.9
Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie
383.92
379.00
4
R59.0
Ganglioni limfatici măriţi localizaţi
512.98
511.00
5
Z51.88  
Alte îngrijiri medicale specificate 
331.17
328.00