ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
– SPITALIZARE DE ZI *) –
PACHET DE BAZĂ
– ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –
*) Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile medicale contractate cu casa de asigurări de sănătate
3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
Nr. crt.
Denumire serviciu medical
Tarif maximal pe serviciu medical
Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1
Chimioterapie*) cu monitorizare
280 lei/şedinţă
280
4. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical
Nr. crt.
Denumire serviciu medical
Tarif maximal pe serviciu medical
Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1
Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă
204,48 lei/asigurat/ lună
203
2
Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.
960 lei/asigurat
950.00
3
Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.
1.200 lei/asigurat
1,180.00
4
Monitorizarea bolilor hematologice
200 lei/asigurat/lună
200
  *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
– SPITALIZARE DE ZI *) –
PACHET DE BAZĂ
– ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –
*) Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagonisticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate
1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Nr. crt.
Cod diagnostic
Denumire afecţiune (diagnostic)
Tarif maximal pe caz rezolvat medical
(lei)
Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate
(lei)
1
D50.8
Alte anemii prin carenţă de fier                   
532.02
528.00
2
D50.9
Anemia prin carenţă de fier, nespecificată          
340.34
338.00
F50.9
Tulburare de apetit nespecificata
297.53
296.00
3
I83.9
Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie
383.92
379.00
4
R59.0
Ganglioni limfatici măriţi localizaţi
512.98
511.00
5
Z51.88  
Alte îngrijiri medicale specificate 
331.17
328.00