CANCERUL BR.PULMONAR (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2017 in judetul Mehedinti

 

ANUL

 

INCIDENTAMORTALITATEA
TOTALFMTOTALFM
199894108474866
19999314791011487
20001142193941381
200112728991102090
2002901377851768
2003931182831073
2004851669761066
2005111149787681
20069398490882
2007129221071001486
20081021983981286
20099817811091990
20101031751891475
201111425891021884
2012123231001041490
201312225971071592
2014124269812615111
20151111794982276
20161261511111414100
20171261611013221111

Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea prin cancer bronhopulmonar in judetul Mehedinti in perioada 1998-2017