BOSUTINIB(Bosulif)

 

 

Denumirea comercială a medicamentului

Bosulif 100mg comprimate filmate; fiecare comprimat filmat conţine bosutinib 100mg.

Bosulif 400mg comprimate filmate; fiecare comprimat filmat conţine bosutinib 400mg.

Bosulif 500mg comprimate filmate; fiecare comprimat filmat conţine bosutinib 500mg.

Indicaţie:

Leucemie mieloidă cronică (LMC) cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL pozitiv

– pacienţi adulţi cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL pozitiv în fază cronică, fază accelerată sau fază blastică, trataţi anterior cu unul sau mai mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib nu este considerată o opţiune terapeutică adecvată.

Mecanism de acţiune Bosutinib aparţine unei clase farmacologice de medicamente cunoscute ca inhibitori de kinază. Bosutinib inhibă kinaza BCR-ABL anormală care determină LMC. Studiile de modelare indică faptul că bosutinib se leagă de domeniul kinazic al BCR-ABL. De asemenea, bosutinib este un inhibitor al kinazelor din familia Src, incluzând Src, Lyn şi Hck. Bosutinib are efect de inhibare minimă asupra receptorului factorului de creştere derivat din trombocite (PDGF)şi c-Kit.

În studiile in vitro, bosutinib inhibă proliferarea şi supravieţuirea liniilor celulare stabilizate dinLMC, a liniilor celulare din LLAPh+şi a celulelor LMCprimitive prelevate de la pacienţi.

Doze:

-doza uzuală este de 500 mg/zi, în administrare continuă.

– tratamentul se continuă în mod cronic, până la o eventuală apariţie a eşecului terapeutic

Mod de administrare Bosulif trebuie administrat oral, o dată pe zi, cu alimente(vezi pct. 5.2).Dacă o doză este omisăcu mai mult de 12ore,nu trebuie să i se administreze pacientuluio doză suplimentară. În ziua următoare pacientul trebuie să utilizezedoza uzuală prescrisă.

Insuficienta hepatica

La pacienţii cu insuficienţă hepatică preexistentă uşoară, moderată şi severă, doza recomandată de BOSULIF este de 200 mg pe zi. Se estimează că o doză zilnică de 200 mg la pacienții cu insuficiență hepatică va avea ca rezultat o zonă sub curba concentrației (ASC) similară cu ASC observată la pacienții cu funcție hepatică normală care primesc 500 mg pe zi. Cu toate acestea, nu există date clinice privind eficacitatea la doza de 200 mg o dată pe zi la pacienții cu insuficiență hepatică și LMC.

insuficienţă renală

In caz de insuficienţă renală moderată (valoarea CrCL între 30 şi 50 ml/min, calculată pe baza formulei Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de 400 mg zilnic

In caz de  insuficienţă renală severă (valoarea CrCL < 30 ml/min, calculată pe baza formulei Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de 300 mg zilnic

Ajustări sau modificări ale dozei:

Manifestări toxice hematologice (neutropenie. trombocitopenie)

Tratamentul cu bosutinibse asociază cu mielosupresie, definită ca anemie, neutropenie şi trombocitopenie. Hemograma completă trebuie efectuată săptămânalîn prima lunăşi apoi lunar, sau ori de câte ori starea clinică o impune.

Reduceri de doză recomandate:

– dacă numărul absolut de neutrofile este < 1000/mmc şi/sau trombocite sub 50.000/mmc: se opreşte bosutinibul până la creşterea neutrofilelor peste 1000/mmc şi a trombocitelor peste 50.000/mmc.

– se reia tratamentul la aceeaşi doză dacă corecţia acestor parametri s-a realizat într-un interval mai mic de 2 săptămâni. Dacă aceste valori rămân scăzute la mai mult de două săptămâni, se reia bosutinib în doză redusă cu 100 mg/zi, iar dacă citopeniile recidivează, se scade cu încă 100 mg doza de bosutinib după refacere, la reluarea tratamentului,

– dozele sub 300 mg nu au fost evaluate.

Manifestări toxice de cauză nehematologică:

– În cazul apariţiei unei toxicităţi non-hematologice semnificativă din punct de vedere clinic, de intensitate moderată sau severă, tratamentul cu bosutinib trebuie întrerupt şi acesta poate fi reluat cu doza de 400 mg o dată pe zi, imediat după dispariţia toxicităţii. Reescaladarea ulterioară la 500 mg/zi este posibilă dacă este adecvat din punct de vedere clinic.

Toxicitate hepatică;

– dacă transaminazele cresc la peste 5 x limita superioară a normalului, tratamentul se întrerupe până la scăderea acestora sub 2.5 x şi poate fi reluat apoi la 400 mg.

– dacă scăderea transaminazelor sub valoarea 2.5 x durează peste 4 săptămâni, este de luat în considerare oprirea tratamentului cu bosutinib.

– de asemenea, dacă apar creşteri ale transaminazelor ≥ 3 x faţă de limita superioară a normalului concomitent cu o hiperbilirubinemie > 2 x limita superioară a normalului, iar fosfataza alcalină este sub 2 x limita superioară a normalului, tratamentul cu bosutinib trebuie întrerupt.

Diaree severă (grad 3-4 conform Criteriilor de terminologie comună pentru reacţiile adverse ale Institutului Naţional de Cancer (NCI CTCAE)): întrerupere şi reluare la doza de 400 mg după scăderea toxicităţii la un grad ≤ 1.

Sindromde liză tumorală Având în vedere posibila apariţie a sindromului de liză tumorală (SLT), se recomandă corecţia deshidratării semnificative din punct de vedere clinic şi tratarea concentraţiilor maride acid uric, înainte de a se administra bosutinib.

Retenţie de lichide Tratamentul cu bosutinibpoatefi asociatcu retenţiedelichide, incluzând efuziunepericardică, efuziunepleurală,edem pulmonarşi/sau edem periferic.

Concentraţia plasmatică a lipazei Au fost observate creşteri ale concentraţiei plasmaticea lipazei. În cazul în care concentraţiile plasmatice crescute ale lipazei sunt însoţite de simptome abdominale, administrarea bosutinib trebuie întreruptă.

Infecţii Administrareabosutinibpoate predispune pacienţii la infecţii bacteriene, fungice, virale sau cu protozoare.

Potenţialul proaritmic S-a observat prelungirea intevalului QTc neînsoţită de aritmii. Se recomandă monitorizareapentru depistareaefectului asupra intervalului QTc şi efectuarea unei electrocardiograme (ECG)în momentul iniţial, înainte de începerea tratamentului cu bosutinibşi ori de câte ori este indicat clinic. Hipopotasemia sau hipomagnezemia trebuie corectate înainte de administrarea bosutinibşi trebuie să fie monitorizate periodic în timpul tratamentului.

Reactivarea hepatitei B Au fost raportate cazuri de reactivare a hepatitei B(VHB) la pacienții purtători cronici ai acestui virus după ce li s-au administrat ITKBCR-ABL. Unele cazuri s-au soldat cu insuficiență hepatică acută sau cu hepatită fulminantă, ducând la transplant hepatic sau având consecințe letale.

Reacţii cutanate severe Bosutinib poate induce reacţii cutanate severe, cum sunt sindromul Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică. Administrarea bosutinib trebuie întreruptă permanent în cazul pacienţilor care prezintă o reacţie cutanată severă în timpul tratamentului.

Fotosensibilitate Expunerea la lumina directă a soarelui sau radiații ultraviolete (UV) trebuie evitată sau redusă la minimum din cauza riscului de apariție a fotosensibilității asociate cu tratamentul cu bosutinib.

Reactii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate la ≥ 20% dintre pacienţi au fost diaree (80,4%),greaţă (41,5%), durere abdominală (35,6%), trombocitopenie (34,4%), vărsături (33,7%), erupţii cutanate tranzitorii (32,8%),creştere a ALT (28,0%), anemie (27,2%),pirexie (23,4%), creştere a AST (22,5%), fatigabilitate (32,0%)şi cefalee (20,3%).

 

 

 

 

05 11 2020