ATEZOLIZUMAB(TECENTRIQ)

 

 Tecentriq 840 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Mecanism de acţiune

Ligandul 1 cu rol în controlul morţii celulare programate (PD-L1) poate fi exprimat pe suprafaţa

celulelor tumorale şi/sau celulelor imune care infiltrează tumora şi poate contribui la inhibarea

răspunsului imunitar antitumoral în micromediul tumoral. Legarea PD-L1 de receptorii PD-1 şi B7.1 prezenţi pe suprafaţa limfocitelor T şi celulelor prezentatoare de antigen suprimă activitatea citotoxică a limfocitelor T, proliferarea limfocitelor T şi producţia de citokine.

Atezolizumab este un anticorp monoclonal umanizat de tip imunoglobulină G1 (IgG1) modificat la nivelul regiunii Fc, care se leagă direct de PD-L1 şi creează o blocadă dublă a receptorilor PD-1 şi B7.1, contracarând astfel inhibarea mediată pe calea PD-L1/PD-1 a răspunsului imunitar şi reactivând răspunsul imun antitumoral, fără a induce citotoxicitate celulară dependentă de anticorpi.

Atezolizumab nu influenţează interacţiunea PD-L2/PD-1, permiţând semnalelor inhibitorii mediate pe calea PD-L2/PD-1 să persiste.

 Indicatii si Utilizare

 1. Atezolizumab în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienţi adulţi, cu progresi bolii după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină.Progresia bolii in timpul sau după un tratament cu chimioterapie pe baza de săruri de platina sau recidiva bolii in primele 12 luni ce urmează unei chimioterapii adjuvante/neoadjuvante pe baza de săruri de platina.
 2. Atezolizumab în monoterapie este indicat pentru tratamentul NSCLC local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Sunt eligibili pacienții cu NSCLC cu mutații ale EGFR cărora trebuie să li se fi administrat tratamente specifice, înaintea administrării atezolizumab.
 3. Atezolizumab în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC), fără celule scuamoase, metastazat, la pacienți adulți. La pacienţii cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutații EGFR, utilizarea atezolizumab în asociere cu bevacizumab, paclitaxel şi carboplatină este indicată numai după eșecul terapiilor ţintite corespunzătoare
 4. Atezolizumab, în asociere cu săruri de platina (carboplatin sau cisplatin) şi etoposide, este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar cu celule mici în stadiu extins (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienți adulți.
 5. Atezolizumab în asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 ≥ 1% și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică.
 6. Atezolizumab, în asociere cu Bevacizumab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular (HCC) nerezecabil sau metastatic, cărora nu le-a fost administrat anterior tratament sistemic.

Dozaj si administrare

Doza recomandată de Atezolizumab este de 1200 mg, administrată prin perfuzie intravenoasă la interval de trei săptămâni. Perfuzia nu trebuie administrată intravenos rapid sau în bolus intravenos. Doza inițială de Atezolizumab trebuie administrată pe durata a 60 minute. Dacă prima perfuzie este bine tolerată, toate perfuziile ulterioare pot fi administrate pe durata a 30 minute.

Durata tratamentului: până la pierderea beneficiului clinic sau până când toxicitatea devine imposibil de gestionat Nu se recomandă reduceri ale dozei de Atezolizumab.

Forma de prezentare

1 flacon cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă 840 mg/14 ml

Un flacon a 14 ml concentrat conţine atezolizumab 840 mg. După diluare, concentraţia finală a

soluţiei diluate trebuie să fie cuprinsă între 3,2 şi 16,8 mg/ml.

A se păstra la frigider (2°C-8°C).

Soluţie diluată

Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru cel mult 24 de ore la temperaturi ≤ 30°C şi pentru cel mult 30 de zile la 2-8°C din momentul pregătirii. Din punct de vedere microbiologic, soluţia preparată pentru perfuzare trebuie utilizată imediat. Dacă nu este utilizată imediat, perioada de timp şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore, la temperaturi de 2-8°C sau 8 ore la temperatura camerei (≤ 25 °C), doar dacă diluarea s-a efectuat în condiții de asepsie controlate și validate.

Se extrag din flacon douăzeci ml Tecentriq concentrat şi se diluează într-o pungă de perfuzie din conţinând soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru preparate injectabile. După diluare, concentraţia finală a soluţiei diluate trebuie să fie cuprinsă între 3,2 şi 16,8 mg/ml. După pregătirea soluţiei perfuzabile, aceasta trebuie administrată imediat

 Contraindicatii

 Hipersensibilitate la atezolizumab sau la oricare dintre excipienţii

Reactii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse (> 10%) au fost fatigabilitatea (34,5%), scăderea apetitului alimentar (24,0%), greața (22,4%), pirexia (20,1%), diareea (19,9%), tusea (19,8%), erupţiile cutanate tranzitorii (19,8%), dispneea (19,0%), durerea musculo-scheletică (14,7%), durerea de spate (14,4%), vărsăturile (14,1%), pruritul (14,0%), astenia (13,9%), artralgia (13,6%), infecțiile la nivelul tractului urinar (13,1%) și cefaleea (10,9%)

Reactii adverse mediate imun

 1. Pneumonită mediată-imun a survenit la 2,8% (99/3568) dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 2. Hepatită mediată-imun a survenit la 1,8% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 3. Colită mediată-imun a survenit la 1,2% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 4. Hipotiroidismul a survenit la 6,0% . Hipertiroidismul a survenit la 1,3%
 5. Insuficienţa suprarenală a survenit la 0,4%
 6. Hipofizita a survenit la < 0,1% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 7. Diabetul zaharat a survenit la 0,3% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 8. Meningoencefalita a survenit la 0,4% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 9. Sindromul Guillain-Barré şi polineuropatia demielinizantă au survenit la 0,1% (5/3568) dintre pacienţii tratați cu atezolizumab în monoterapie.
 10. Pancreatita mediata imun, incluzând creşterea valorilor serice ale amilazei şi lipazei, a survenit la 0,8% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab în monoterapie.
 11. Miocardita mediata imun a survenit la < 0,1% (2/8000) dintre pacienţi în toate studiile clinice cu atezolizumab pentru multiple tipuri de tumori și în diverse combinații terapeutice.
 12. Nefrita a survenit la 0,2% dintre pacienţii trataţi cu atezolizumab.

 Utilizare in situatii speciale

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozelor de Tecentriq la pacienţii cu vârsta ≥ 65 ani

Insuficienţă renală

Pe baza unei analize de farmacocinetică populaţională, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. Datele provenite de la pacienţi cu insuficienţă renală severă sunt prea limitate pentru a permite formularea unor concluzii referitoare la această grupă de pacienţi.

Insuficienţă hepatică

Pe baza unei analize de farmacocinetică populaţională, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu

insuficienţă hepatică uşoară. Tecentriq nu a fost studiat la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată sau severă

 

actualizat : 19 11 2023