Transferina reprezintă proteina de legare plasmatică a fierului; este o glicoproteină de 79.57 kD, gena sa fiind localizată pe cromozomul 3q21.
Este sintetizata în principal, de celulele parenchimatoase hepatice, dar cantităţi mai mici sunt sintetizate şi în sistemul nervos central, ovar, testicul, celule T helper. Rata de sinteză este invers proporţională cu depozitele de fier.
Transferina are două situsuri de legare a fierului, fiecare dintre acestea legând un ion feric (Fe3+), în sânge existand atat transferină monoferică, cât şi diferică. 1g de transferină poate lega 25.1 µmol sau 1.4 mg de fier.
În mod normal, numai o treime din situsurile de legare ale transferinei sunt ocupate. Spre deosebire de sideremie, care prezintă variaţii diurne mari, nivelul transferinei serice este mult mai constant. Transferina furnizează fier către precursorii eritroizi şi alte celule prin legarea de receptori specifici de pe suprafaţa celulară.
 
Recomandări: (în combinaţie cu sideremia şi feritina):
-Diagnosticul diferenţial al anemiilor, în special microcitare şi/sau hipocrome
-Evaluarea anemiei feriprive, talasemiei, anemiei sideroblastice
-Diagnosticul supraîncărcării cu fier şi hemocromatozei.
Recipient de recoltare: vacutainer fără anticoagulant.
Prelucrare după recoltare: se separă serul prin centrifugare.
Volum probă: minim 0.5 mL ser.
Saturaţia transferinei poate fi calculată conform formulei:
                   Sideremia (µg/dL)
ST (%) = ——————————- x 70.9
                   Transferina (mg/dL)                                            
 
Valori normale
Transferina : 200-360 mg/dL
Saturaţia transferinei: 16-45%       
Transferina
Scăderi
-anemia din bolile cronice (uneori, transferina poate fi normală)
-anemiile sideroblastice (uneori, transferina poate fi normală)
-anemii hemolitice (uneori, transferina poate fi normală)
-deficit proteic: malnutriţie sau pierderi crescute (arsuri, sindrom nefrotic, boli hepatice) • oli hepatice acute
-atransferinemia congenitală
-sindroame de supraincărcare cu fier, hemocromatoză (uşor scăzută)
Creşteri
-anemie feripriva
– sarcină
– anticoncepţionale orale (TfS este normala)
Saturaţia transferinei
Creşteri
– anemii sideroblastice
– anemii hemolitice
– talasemie
– sindroame de supraincărcare cu fier hemocromatoză (foarte crescută, inainte ca feritina să fie foarte crescută)
– ingestie de fier ( ≥ 100%)
Scăderi
– anemii feriprive ( <10% in deficitul instalat) • anemia din infecţii şi boli cronice (uneori, poate fi normală) 
 
 Limite şi interferenţe
  • în sarcină sinteza transferinei este mai mare decât scăderea depozitelor de fier ale organismului.
  • sinteza transferinei este supresată în cursul reacţiilor de fază acută.
–     in necroza hepatică transferina este eliberată din hepatocite în plasmă.