Produsii de degradare a fibrinei sunt fragmente proteice eliberate atunci cand un tromb se dezvolta in sange. Măsurarea PDF furnizează informaţii directe asupra activităţii sistemu-lui fibrinolitic.

PDF sunt monomeri (A, B, C, D, E, X şi Y) rezultanţi ai degradării polimerilor de fibrina. În mod normal aceste produse sunt eliminate din circulaţie de către ficat şi sistemul reticuloendotelial.

FPA este eliberat în torentul sangvin în urma clivării lanţurilor α şi β ale fibrinogenului la fibrina.
Fragmentul de protrombină apare în hemostaza secundară, după conver-sia trombinei

Indicatii
– coagulare intravascula disemina sau o alta afectiune fibrinolitica primara
– evaluarea functionarii sistemului fibrinolitic

Valori normale
PDF < 10 mg/l
FPA: Femei – 0,7-3,1 mg/mL; Bărbaţi – 0,4-2,6 mg/mL.
Fragment de protrombină: 7,4-103 µg/mL.

Interpretarea rezultatelor
Interpretarea rezultatelor
Nivele scazute ↓: terapie anticoagulantă.
Nivele crescute ↑: Nivele crescute ale produsilor de degradare a fibrinei pot indica fibrinoliza primara sau secundara ce pot avea drept cauza:

tromboză, trombembolism, coagulare inravasculară diseminată, intervenţii chirurgicale vasculare, postoperator, neoplasme în stadiu avan-sat, inflama^ie severă, sepsis cu germeni Gram negativi, traumatisme se­vere, afecţiuni hepatice / renale, complicaţii obstetrice (preeclampsie, ab-ruptio placentae, moarte intrauterină), deficit de proteină C / S, deficit de protrombină III.