Panobinostat (Farydak)

 

 

Denumirea comercială a medicamentului 

farydak 10 mg capsule fiecare capsulă conţine panobinostat lactat anhidru 10 mg.

farydak 15 mg capsule fiecare capsulă conţine panobinostat lactat anhidru 15 mg.

farydak 20 mg capsule   fiecare capsulă conţine panobinostat 20 mg.

 Indicaţie: Mielomul Multiplu (MM)

– În asociere cu bortezomib şi dexametazonă pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu recidivant şi/sau refractar, cărora li s-au administrat cel puţin două scheme anterioare de tratament, incluzând bortezomib şi o substanţă imunomodulatoare.

Mecanism de actiune

Farydak este un inhibitor al histon-deacetilazelor (HDAC), inhibând activitatea enzimatică a HDAC la concentraţii nanomolare. HDAC catalizează îndepărtarea grupărilor acetil din reziduurile lizine ale histonilor şi a unor proteine non-histonice. Inhibarea activităţii HDAC duce la o acetilare crescută a proteinelor histonice, o modificare epigenetică care are ca rezultat relaxarea cromatinei, ducând la activarea transcripţiei. In vitro, panobinostat a determinat acumularea de histoni acetilaţi şi a altor proteine, inclusiv blocarea ciclului celular şi/sau a apoptozei la nivelul unora dintre celulele transformate. Panobinostat prezintă un nivel mai ridicat de citotoxicitate faţă de celulele tumorale comparativ cu celulele normale.

Doze şi mod de administrare

Mod de administrare:

– pe cale orală, o dată pe zi, numai în zilele programate, la aceeaşi oră a zilei.

– capsulele trebuie înghiţite întregi, cu apă, cu sau fără alimente şi nu trebuie deschise, sfărâmate sau mestecate.

– dacă se omite o doză, aceasta poate fi luată până la 12 ore de la ora programată pentru administrarea dozei.

– dacă apar vărsături, pacientul nu trebuie să ia o doză suplimentară, ci trebuie să ia doza următoare uzuală prescrisă.

Doze recomandate:

– Panobinostat

– doza iniţială recomandată de panobinostat este de 20 mg, administrată oral, o dată pe zi, în zilele 1, 3, 5, 8, 10 şi 12 ale unui ciclu de 21 zile.

– pacienţii trebuie trataţi iniţial timp de opt cicluri.

– la pacienţii care obţin beneficii clinice tratamentul se continuă cu alte opt cicluri suplimentare

– durata totală a tratamentului este de până la 16 cicluri (48 săptămâni).

– Bortezomib

– doza recomandată de bortezomib este de 1,3 mg/m2, administrată injectabil

– Dexametazona

– doza recomandată de dexametazonă este de 20 mg, administrată pe cale orală, după masă.

Pacienţi cu insuficienţă renală Expunerea plasmatică la panobinostat nu este modificată la pacienţii cu neoplazii şi insuficienţă renală severă. Prin urmare, nu sunt necesare ajustări ale dozei iniţiale. Panobinostat nu a fost studiat la pacienţii cu boală renală în stadiu terminal (BRST) sau la pacienţii care efectuează dializă.

insuficienţă hepatică

Pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară trebuie să înceapă administrarea panobinostatului cu o doză scăzută de 15 mg în timpul primului ciclu de tratament. Poate fi avută în vedere creşterea dozei de la 15 mg la 20 mg în funcţie de tolerabilitatea pacientului.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată trebuie iniţiat tratamentul cu panobinostat la o doză scăzută de 10 mg pe durata primului ciclu de tratament.

Panobinostat nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Scăderea valorilor hemoleucogramei  Au fost raportate reacţii adverse hematologice, inclusiv trombocitopenie severă, neutropenie şi anemie (gradul 3 până la 4 CTC), la pacienţii trataţi cu panobinostat. Prin urmare, trebuie efectuată o hemoleucogramă înainte de iniţierea tratamentului cu panobinostat, cu monitorizare frecventă în timpul tratamentului (mai ales înainte de fiecare injecţie cu bortezomib conform RCP-ului bortezomibului).  Înainte de iniţierea tratamentului, numărul iniţial de trombocite trebuie să fie ≥100 x 109 /l, iar numărul absolut iniţial de neutrofile (NAN) ≥1,0 x 109 /l. Numărul de trombocite trebuie să fie ≥100 x 109 /l înainte de iniţierea oricărui ciclu de tratament.

Hemoragie  Hemoragia a fost raportată la pacienţi în timpul tratamentului cu panobinostat. A fost raportată hemoragie de gradele 3 sau 4 CTC la 4,2% dintre pacienţi, inclusiv cazuri de hemoragie gastro- intestinală şi pulmonară, cu rezultate letale.

Infecţie  Au fost raportate infecţii localizate şi sistemice, inclusiv pneumonie, alte infecţii bacteriene, infecţii fungice invazive, cum sunt aspergiloza sau candidoza, şi infecţii virale, inclusiv hepatită B şi herpes simplex, la pacienţii cărora li s-a administrat panobinostat.

Tulburări gastro-intestinale  Au fost raportate greaţă severă, diaree, constipaţie şi vărsături, uneori necesitând utilizarea de antiemetice şi antidiareice, la pacienţii trataţi cu Farydak (vezi pct. 4.8). Valorile lichidiene şi electrolitice, mai ales cele ale potasiului, magneziului şi fosfatului, trebuie monitorizate periodic în timpul terapiei. Medicamentele antiemetice, asociate cu un risc cunoscut de prelungire a intervalului QT, cum sunt dolasetron, granisetron, ondansetron şi tropisetron, trebuie utilizate cu precauţie

Modificări ale electrocardiogramei  Panobinostat poate prelungi repolarizarea ventriculară cardiacă (intervalul QT). Nu au fost raportate episoade de prelungire a intervalului QTcF >500 msec la administrarea unei doze de Farydak de 20 mg. QTcF trebuie să fie <480 msec înainte de începerea tratamentului cu Farydak.

Hepatotoxicitate  Au fost raportate disfuncţie hepatică, în principal, creşteri tranzitorii uşoare ale valorilor 11 transaminazelor şi bilirubinei totale, la pacienţii în timpul tratamentului cu panobinostat.

REACŢII ADVERSE

– Infecţii: pneumonie; infecţii ale căilor respiratorii superioare; infecţii virale; candidoză; sepsis

– Tulburări hematologice şi limfatice: neutropenie; trombocitopenie; anemie; limfopenie

– Tulburări ale sistemului nervos: ameţeli; cefalee

– Tulburări cardio-vasculare: bradicardie, tahicardie, fibrilaţie atrială, hipo/hipertensiune arterială

– Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: tuse; dispnee

– Tulburări gastro-intestinale: diaree; greaţă; vărsături; dureri abdominale; dispepsie

– Tulburări metabolice şi de nutriţie: inapetenţă, hipofosfatemie, hiponatremie, hipokaliemie

– Tulburări psihice: insomnie

– Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: fatigabilitate; astenie; pirexie; edem periferic

11 02 2023